Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Уведомление от Кметство Трудовец

Уважаеми граждани,

В изпълнение на наредба №13 от 26 август 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че:

1. На  22.05.2019 г. и на 23.05.2019 г. от 10:00 ч. до 19:00 ч. ЗП „Тони Тодоров” и ЗП „Марин Маринов” ще проведат третиране на слънчоглед с препарат торнадо, корида и бриз в землището на с. Трудовец.

2. На 24.05.2019 г., 25.05.2019 г., 26.05.2019 г. и на 27.05.2019 г. от 08:00 ч. до 13:00 ч. ЗП „Георги  Василев” ще проведе третиране на земеделска земя с препарат листего в землището на с. Трудовец.

Кмет на с. Трудовец: Галинка Маринова