Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Кметът Гавалюгов, Цветан Цолов, д-р Канзов, Георги Георгиев и Кирил Руневски – основни говорители на приемането на Бюджет 2021 на Община Ботевград

 Бюджет 2021 на Община Ботевград бе приет на 28 януари с 25 гласа „за“ и 3 „въздържал се“. 

„Предложили сме оптимистичния вариант на Бюджет 2021 и се надявам да извършим всички дейности, планирани и защитени със средствата в така предложения проект“, заяви кметът на общината Иван Гавалюгов и очерта акцентите в него. В здравеопазването това е ремонтът на МБАЛ-Ботевград , който е за 3,5 млн.лв целева субсидия от държавния бюджет, предоставени през декември 2020г от Министерски съвет. Приоритено е завършването на проекта на ДФ „Земеделие“ за  подмяна на водопровода във селата Литаково, Скравена и Новачене, като инвестицията е в размер на около 5,5 млн.лв. В Бюджета са заложени дейности в Ботевград за подмяна на подземна инфраструктура, водопровод и където е необходимо канализация, полагане на тротоарна настилка с плочи. Тези дейности са заложени за улиците „Княз Борис“, „Сан Стефано“, „Г.Раковски“, „Трети март“, цялостно ремонтиране на ул.“Гурко“ – подмяна на подземната инфраструктура и преасфалтиране.

Приоритетна ще бъде подмяната на водопровода в няколко улици в с.Трудовец и малките населени места.

В сферата на образованието със собствени средства общината ще подмени отоплителната инсталация на ОУ“Л.Каравелов“ в Трудовец и ОУ“В.Левски“ в Ботевград, ще бъде осъществен  ремонт на трети етаж в ОУ“В.Левски“Ботевград. Заложена дейност е кандидатстване по проект „Красива България“ за ремонт на детската градина в Новачене. Общината има спечелено финансиране за изграждане на нов корпус в детската градина в кв. „Изток“ в Ботевград и изграждане на нова сграда, която да приюти нова група в с.Литаково. Заделени са средства за ремонт и облагородяване на дворното пространство на детската градина в с.Врачеш.

След краткото си експозе кметът пожела съветниците да вземат отношение по проекта за бюджета.

Пръв думата взе д-р Георги Канзов от ГЕРБ. По отношение на предвидените 114 хил.лв за закупуване на рентгенов апарат за нуждите на  МБАЛ-Ботевград той попита нов ли е апаратът или ще бъде закупен втори – втора употреба.

Вторият му въпрос бе:“Максималният размер на общинския дълг към края на 2020 г е в размер на 2 136 574 лв – тук в тази цифра включен ли е дългът към Регионалната инспекция по околната среда и водите и евентуално, ако е отпаднал – честито!“

Кметът Иван Гавалюгов припомни, че гласуваните 114 хил.лв все още не са изплатени на болницата. По втория въпрос той обясни, че общината дългове към институции няма. Ако има задължения към доставчици или РИОСВ, то те не влизат в тази графа.

Общинският съветник Цветан Цолов от ПП МИР отправи няколко въпроса към зам.кмета Борис Борисов. Първият бе за 2020г има ли извършени дейности от фирми, които да са неразплатени, вторият бе поисканите и полагащите се на спортните клубове  средства изплатени ли са и ако не са – какво се случва с тях? Цветан Цолов направи предложение да се отложи за следващата 2022 г изграждането на приют за бездомни животни и сумата от 296 100 лв да  бъдае прехвърлена в Плана за капиталови разходи и ремонти в селата – нови детски площадки и спортни съоръжения. „Смятам, че селата са леко ощетени от този бюджет, а в същото време този приют, не казвам, че не е ненужен, но смятам, че в тази Ковид година издръжката за 40 кучета не е удачна. Смятам, че по-евтино ще бъде да се направи кампания за осиновяване на бездомни животни във Фейсбук, има много милостиви хора“, мотивира се Цолов. На следващо място той изтъкна, че опитът от други общини показва, че се транспортират изкуствено животни  до тези приюти, което ще създаде допълнително проблеми на община Ботевград.

В отговор кметът Иван Гавалюгов посочи, че има редица нормативни разпоредби, които изискват изграждането на такива приюти и не само по българското законодателство, но и по европейското. „Предложената от вас кампания следва хванатите кучета да се обгрижват и на следващ етап да им бъде намерен стопанин. След настаняване в приютът се подават за осиновяване чрез различни неправителствени организации. Но това са кучета, които се намират в някакво убежище, в  случая приют, а не са предмет на кампания просто „елате си хванете куче и си го осиновете“. Със сигурност нямаме излишни 300 хил.лв да правим излишни обекти. Знам, че това е един спорен разход, но считам , че няма подходяща година. Ако няма Ковид година , ще има година на други сътресения“ , заяви Гавалюгов. Той  подчерта, че изграждането на приют е един нормален, цивилизован и необходим начин да бъде третиран проблемът с безстопанствените животни. Той уточни, че проектът предвижда приютът в Ботевград да обгрижва 62 кучета. Той заяви, че теренът, където се предвижда да бъде изграден е върнат безвъзмездно на общината от държавата и ако не се реализира с конкретни обществени нужди , имотът трябва да  върне на държавата.

Предложението на Цветан Цолов средствата за изграждане на приют за кучета да бъдат пренасочени за благоустрояване на селата не срещна необходимия брой гласове подкрепа – “за“ гласуваха четирима, 9 бяха “против“ и 15 гласуваха “въздържал се“.

Относно първия въпрос на Цветан Цолов, дали общината има задължения в края на годината към фирми – изпълнители, зам.кметът Борис Борисов заяви, че в края на годината е нормално да има задължения, когато става дума за доставка на материали. “За обектите, които сме успели да завършим през 2020 г , благодарение на разумната финансова политика, в края на годината успяхме да се разплатим с всички строителни фирми. Има сключени договори и са започнали дейности, които се надявам да завършат през 2021 г. Те не са разплатени“, заяви Борисов. По думите му в Плана за капиталови разходи за 2021 г тези обекти са отбелязани като наименования, завършващи с цифрата 2020. Относно средствата за спортните клубове, които се гласуват всяка година, Борисов обясни, че  се разпределят от комисия в началото на годината и след това практиката е  всеки клуб да пуска искания за средства, които са му необходими, като в съответните искания те подробно описват за какво са им необходими. След като ги разходят и дойде време да поискат отново средства – пускат ново искане, в което отчитат как са разходени средствата, които са им били предходно отпуснати. „През 2020 г повечето клубове нямаха възможност да осъществяват нормално спортната си програма и най-вероятно през годината част от тях не поискаха всички средства , които бяха гласувани. Това не е характерно само за спорта, имаше много други дейности, за които бяхме предвидили средства, които не се изпълниха, заради Ковид годината. Всички средства, които са поискани от община Ботевград със съответните искания от спортните клубове и са били отчетени , са изплатени в края на годината“, заяви Борисов.

40 милиона лева не са малко средства за община Ботевград, стига да бъдат реализирани и изразходвани целесъобразно, особено в условия на една световна и национална криза. Това заяви Георги Георгиев от МК ДИБО. „ С тези пари мисля, че може да се решат на 80-90 % проблемите на нашата община. Общината не е фалирала, сметките й не са блокирани, така че няма какво да се плашите“, добави Георгиев. По повод проблема с кучетата той заяви, че това е проблем на всички общини, но не е проблем номер 1. „Проблем номер едно са хората, децата, социалните домове. И аз мисля, че ако се прави приют, той няма да е от собствени средства  на общината“. Георгиев заяви, че групата на МК ДИБО ще подкрепи Бюджет 2021 и пожела успех на общинското ръководство.

Цветан Миньовски от „Алтернатива за гражданите“ се включи в дебата по темата с кучетата и подчерта, че това е проблем най-вече за децата. „Те се страхуват да отидат на училище и се налага да ги изпращаме“.

Адв. Георги Донков от ГЕРБ попита функцията на общината в подпомагане на здравеопазването с 60 хил.лв. от собствени приходи, освен държавните 3,5 млн.лв, само с нея  ли се изчерпва и ако е така не е ли подценена тази функция? Според него проблемите на болницата няма да се изчерпат само с подмяна на дограмата и полагане на изолация.

Кметът Гавалюгов потвърди, че няма да се изчерпат само с посочените средства, но припомни, че когато бил попитан от правителството кой проблем в общината е приоритетен, той без да се замисли е посочил, че това е ремонтът на общинската болница. Кметът обяви, че с 60-те хил.лв ще бъдат подменени други два асансьора в МБАЛ. Градиначалникът каза още посочи, че през изминалата година много от исканията на болницата са реализирани, след отклик от страна на ОбС , но и на доброто благоразположение на общинското ръководство, което своевременно внасяше предложения за гласуване на финансови средства за реализиране на различни инвестиции. През 2021 г кметът заяви, че тази политика към болницата ще продължава и  възнамерява да внесе докладна записка за закупуване на необходима медицинска апаратура. Освен това се предвиждат средства за цялостна подмяна на пейките в Поликлиниката – „за добиване на един по-приветлив вид на едно от най-посещаваните учреждения в общината“, счита кметът. „Каквото и да вложим , сигурно никога няма да е достатъчн, но това е конкретна грижа за здравеопазването“, добави Гавалюгов.

Кирил Руневски от ГЕРБ заяви, че много предприятия в общината са недоволни от увеличаване на такса смет. На комисия по териториално устройство и екология Руневски посочи, че било заявено, че на тези фирми ще се дават някакви компенсации. Вторият му въпрос бе  има ли вече изграден критерии, с които се разпределят средствата за спортните клубове. По повод излишъка в бюджета, той попита дали няма да е добре дейността, извършвана от БКС по поддръжка на уличната мрежа и дейността по ВиК и комунално стопанство, да се възложи на външни фирми, тъй като една голяма сума отива за заплати на персонала на БКС, за техническа поддръжка и закупуване на нови такива. По отношение на разходи, свързани с ремонт, поддръжка и изграждане на пътна инфраструктура кметът Гавалюгов отговори, че тесе възлагат на БКС, а за една значителна част – се провеждат обществени поръчки. „Аз няма да позволя дейности да се изпълняват от БКС, за които няма доказателства ,ч е са по-ефективни , в предвид по-добро като изпълнение и по-евтино като цена, в сравнение с частната фирма. Това се отнася и за сметосъбирането и сметоизвозването. Конкретни , разписани критерии за спортните клубове към настоящия момент няма“, заяви Гавалюгов. Разпределянето на средствата ставало на база на техни постижения. Гавалюгов не отрече, че има нужда от критерии, но изрази мнение, че  прилагането на такива ще бъде доста субективно, тъй като  постиженията в отделните видове спорт са несъпоставими. „Не можем да съпоставяме индивидуални със колективни спортове“, категоричен бе той.

Относно въпроса на Руневски, касаещ компенсации за фирмите , общинският съветник от ППМИР Тихомир Найденов обясни, че тези компенсации се отнасят за заведенията в Ботевград, които са затворили, поради въведените противоепидемични мерки в държавата, които позволяват те  да не участват с пълна такса смет за времето, в което не са работили. „Мисля, че миналата година се пропусна такава възможност в изменението на Закона за местните данъци и такси, тъй като такива текстове в предходни години не фигурират. Не ми е известно досега община в България да е правила такива компенсации. Законът позволява такава възможност за времето за  , което ресторантите и заведенията не работят, да бъдат освободени от такса битови отпадъци“, потвърди кметът. По думите му до него е стигало такова предложение от един собственик на заведение, който е поискал прилагането на такива компенсации.

3 коментара на “Кметът Гавалюгов, Цветан Цолов, д-р Канзов, Георги Георгиев и Кирил Руневски – основни говорители на приемането на Бюджет 2021 на Община Ботевград

  1. Приют трябва да има. Има много бездомни кучета.Така те ще имат шанс да получат по-добър живот,а и няма да са агрсивни , както на улицата.

  2. По-добре щеше да е тези 300 хил.лв да се вложат за асфалтиране на улици. Хората постоянно си трошат колите. Държавата трябва да плаща компенсации на гражданите за лоши пътища.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *