Ботевград

Изпълнението на настоящата обществена поръчка e в изпълнение на одобрения проект и в продължение на изграденото до момента трасе (Етап 1). Преди започване на...