Видео новини

Гласът на хората

Финансови средства от собствени приходи на Община Ботевград в размер на 100 хил. лв. за изплащане на допълнителни възнаграждения под...

Община Ботевград ще организира още няколко работни срещи със спортните клубове във връзка с Наредбата, късаеща получаване на финансово им...

Дългосрочен общински дълг с максимален размер 2,5 млн. лева гласуваха 22 общински съветници и двама се въздържаха, съгласно което Община...