Видео новини

Гласът на хората

Смесената ни двойка Елена Босилкова, която е от Ботевград, и Жулиен Шайков (от Бургас) се разминаха на косъм от медалите...

Наредба за изменение на Наредба 1 за поддържане и опазване  на обществения ред, общественото имущество и околна среда в община...