Етрополе

Община Етрополе обяви обществена поръчка за въвеждане на енергоспестяващи мерки в Административната й сграда. Предметът на общественато поръчка включва изпълнението...