Предстоящо

Предстоящи събития

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) организира информационна среща на тема: Възможности за финансиране от Стратегически план за развитие...

Община Ботевград има намерение да реализира 4 обекта, както следва: 1. „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени...

По повод патронния празник на Профилирана природо - математическа гимназия „Акад.проф.д-р Асен Златаров“ - град Ботевград на 16 февруари от...