София област

В чест на 90-годишен юбилей на родения в с. Челопеч български писател и поет Харалампи Харалампиев Община Челопеч обявява Национален литератирен...