ТОП новини

Общинската избирателна комисия в Ботевград започна днес в 9.30ч заседанието относно казуса по отстраняване от длъжност на кмета на община...

Кметът на Община Ботевград изпрати писмо до Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" с искане за временна забрана за ползване...