Учениците от пети клас в ОУ"Никола Й.Вапацаров"-Ботевград, Кристиян Пелтеков и Ева Драгановска с класен ръководител Георги Петров, представиха училището си...