Във връзка с членството ни в европейската мрежа на службите на Пътна полиция – TISPOL и поетите от страната ни...

Община Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността  Главен експерт към отдел „Териториално и селищно устройство“ Изисквания...

Минимални изисквания за заемане на длъжността: Образование: средно / средно-техническо Професионален опит: не се изисква Качества: работа в екип, комуникативни...