Ден: 21.06.2019

Три читалища на територията на община Ботевград са отправили писмени предложения до общинското ръководство за подпомагане на тяхната дейност. НЧ“Светлина...