Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

РС”ПБЗН”- Правец призовават за стриктно спазване на противопожарните правила за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражи от пожари

Във връзка  с предстоящата жътвена кампания по прибирането на  реколтата през  2019г.  и  високите температури, които създават голяма предпоставка за възникването на пожари в житните масиви.   

Органите на  РС”ПБЗН”- Правец призовават  всички жители и гости на Община–Правец за стриктно спазване на противопожарните правила  за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражи от пожари.

Участниците в кампанията по прибирането на реколтата и гражданите, които извършват определени дейности в близост до житните масиви е необходимо да спазват следните противопожарни правила:

 • В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни

ивици)  не се разрешава:

 • паленето на стърнища и други растителни отпадъци.
 • използването на открити огнеизточници.
 • Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и

паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние най – малко 50 м. от тях след настъпването на „восъчна зрелост” до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

 • Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай

неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

 • Не палете огън на открито във ветровито време. Това е

предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

 • Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под

клоните на дърветата. 

 • Особена бдителност по отношение на мерките за

пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

 • Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да

обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. 

 • Особена е отговорността за недопускането на пожари на

председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи.

 • За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени

масиви се допуска само изправна земеделска техника  и на изправна транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.

 • При движение на земеделската и транспортната техника

не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. 

 • Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и

транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.

 • При откриване на признаци на пожар в полето търсете

най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *