Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

122 аварии, 44 акта за адм.нарушения и инвестиции за 400 хил.лв отчита“ВиК“ София ЕООД

В общинската администрация на Община Ботевград е внесена докладна записка от „ВиК“ –София ЕООД,  в която е предоставена информация за дейността на дружеството от 1 април до 15 юли 2017г. Информацията се внася по искане на общинските съветници, които взеха това решение на свое заседание през юни 2019г.

За разглеждания период най-много аварии са отстранени в Ботевград и вилна зона Зелин- 60 бр.; с.Трудовец – 31 бр; с.Скравена – 20 бр. и с.Врачеш – 11 бр.

За периода са направени инвестиции, свързани с корпоративна собственост на обща стойност повече от 400 000 лв. за закупуване на:

  •  Багер Хидромек със GPS устройства – 2 бр.
  •  Автомобил Дачия със GPS устройства – 2 бр.
  •  Лекотоварен автомобил УАЗ със GPS устройства – 2 бр.
  •  Фугорезачи – 2 бр.

 Бензинова помпа за вода – 2 бр.

За намаляване загубите по водопреносната система се изпълняват дейности по подмяната на амортизираната водопроводна мрежа и СВО с тръби полиетилен висока плътност, извършват се ремонти на съоръженията, въздушници и изпускатели, подмяна на аварирали спирателни кранове и поплавък-вентили.

Повечето от водоизточниците за малките села са е променлив дебит, който се влияе от атмосферните условия. Към момента – м.юли се наблюдава намаляване на дебита, а при някои по-малки водоизточници дори пресъхване, което изключително много затруднява водоснабдяването на селата Боженица, Липница и Елов дол, но се полагат усилия да не се наложи въвеждане на режимно водоподаване.

Най-голям процент от загубите на вода са техническите загуби на вода – течове от водопроводите и от съоръженията. В района се извършва непрекъснат и превантивен контрол на съоръженията, своевременно се отстраняват течовете от неизправни арматури, до минимум са сведени и загубите от преливане на резервоарите.

През разглеждания период от дружеството с оглед подобряване водоснабдяването на население бяха направени инвестиции в публични активи, както следва:

За отделяне на водопроводната мрежа, захранваща кв.В.Левски, гр.Ботевград в шахта на ул.’’Захари Стоянов” се монтираха спирателен кран /СК/ на водопровод ФЗОО и въздушници

Поради чести аварии на силно амортизиран водопровод се подмени сградното водопроводно отклонение за бл.51, гр.Ботевград с тръба ПЕ Ф63 с дължина 15м. и ПЕ Ф50 – с дължина 25м.

За осигуряване на по-голям дебит и налягане на водата се подмени сградното водопроводно отклонение на бл.9, гр.Ботевград с тръба ПЕ ф50 с дължина 25м.

Отстранена беше сериозна авария /с голямо количество загуба на вода/ на водопровод Ф700 м.Чуклето, за е.Скравена, като поради невъзможност за разкопаване на трасето новата връзка се изпълни „тръба в тръба” е ПЕ Ф160 е дължина 65 м. и ПЕ Ф200 с дължина 85 м. Монтираха се и обезопасиха 3 бр. спирателни кранове

Поради силно амортизиран водопровод с намалено налягане и дебит се подмени сградното водопроводно отклонение за бл.43, гр.Ботевград с тръба ПЕ Ф100 с дължина 100м.

Поради чести аварии на водопровод по ул.”3ахари Стоянов”, гр.Ботевград се подмениха с тръба ПЕ Ф63 два участъка с дължини съответно 30 м и 8 метра

Участък от стар водопровод на ул.’’Севаст Огнян”, гр.Ботевград се подмени с тръба ПЕ Ф63 с дължина 18 м, като се осигури необходимото налягане на водата в района

Във връзка е бъдеща реализацията на проект за изграждане на нова водопроводна мрежа в с.Скравена и отстраняване на проблемите е ниското налягане, произтичащи от непрекъснатите аварии на стария довеждащ водопровод се положи нов довеждащ водопровод – етап I с тръба ПЕ Ф160 е дължина 800 м и нов довеждащ водопровод – етап II е тръба ПЕ Ф160 с дължина 800 м, като тръбата беше заакупена от Община Ботевград

За нормализиране на водоподаването на гражданите във вилна зона „Лозята” се подмени стар етернитов водопровод с довеждащ водопровод ПЕ Ф160 с дължина 400 м

За разглеждания период се монтираха и работят инсталации е дозаторни помпи към резервоарите за селата – Врачеш, Скравена, Трудовец и Новачене. На останалите места където дебитът на водата е променлив се обеззаразява с хлорна-вар, което не е ефективно и се търси подходящ начин за преустройство на обектите.

Количеството на изпусканите пречистени отпадъчни води от ГПСОВ – Ботевград се измерва с разходомер, като през отчетния период в ГПСОВ – Ботевград /за три месеца – от 01.04.2019г. са постъпили за пречистване 657 300 м отпадъчни води, ср.= 7 223 м3/дн.


Дружеството предостави гратисен период до 31.05.2019г. на всички потребители на ВиК услуги относно:

промяна на партидите при пререгистрация при смърт на потребител

узаконяване на съществуващи отклонения, които не преминават през технически средства за измерване на вода /водомери/ чрез монтиране на същите.

В тази връзка за разглеждания период са подадени искания за промяна на партидите и сключени договори с потребители – 650 броя.

През м.май започна дейността на контролните звена за проверка на СВО и откриване на незаконни отклонения, тъй като голям процент от търговските загуби са от кражба на вода.

Направени са 400 броя проверки, в резултат на което са съставени 44 акта за установяване на административно нарушение, т.е.10 %.

През периода започна монтиране на водомери на по-големите потребители – „Биовет” АД и др.

Поставени са 187 броя пломби на водомери на абонати.

Към 15.07.2019г. абонатите за експлоатационния район – население и обществени абонати са 18 539 броя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *