Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Кметът Иван Гавалюгов ще проведе консултации на 20 август за определяне състава на Общинската избирателна комисия

На основание чл.75, ал.1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение №600-МИ/09.08.2019г. на ЦИК, кметът на община Ботевград Иван Гавалюгов кани местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия за община Ботевград за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

Консултациите ще се проведат на 20.08.2019г. (вторник) от 17,00 часа в зала „Стамен Панчев“ – етаж 1-ви в сградата на община Ботевград.

При провеждане на консултациите партиите и коалициите представят:

 1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 юли 2019г. или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.

3. Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4.Копие от диплома за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение, удостоверение за правоспособност (в случай, че предложените лица са юристи).

5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни. 

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

С решение 600 от 9 август 2019 г Централната избирателна комисия реши, че кметовете на общини до 20 август 2019 г. включително трябва да проведат консултации за съставите на ОИК с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

– Партия ГЕРБ с 94 народни представители;

Коалиция „БСП за България“ със 79 народни представители;

Коалиция „Обединени патриоти” с 27 народни представители;

Партия „ДПС” с 25 народни представители;

 Партия „Воля“ с 12 народни представители.

Партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени:

За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от всички участници в тях. При отказ да се подпише протоколът от участник в консултациите, както и когато протоколът се подписва с особено мнение, към него се прилагат мотивите на отказалите да го подпишат, особените мнения, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

Общинската избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.

Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в ОИК.

Председателят, заместник-председателите и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на поне един член във всяка ОИК.

При назначаването на членовете на ОИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 16.07.2019 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция.

Съставът на ОИК с 11 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазват условията по т. 11.3, е както следва: за партия ГЕРБ – 4 членове; за коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за коалиция „Обединени патриоти“ – 1 член; за партия „ДПС” – 1 член; за партия „Воля“ – 1 член. Извън този брой коалиция „Демократична България – обединение“ има право на 1 член. В случай че изброените партии и коалиции са направили предложения за всички членове, на които имат право, общият брой на членовете на ОИК става 12 (четно число). Затова парламентарно представената партия или коалиция с най-голям неоползотворен остатък предлага още един член на ОИК (в случая това е коалиция „Обединени патриоти“) и ОИК става 13 членове.

Изисквания към членовете на общинските избирателни комисии

За членове на ОИК се назначават лица, които:

а) са навършили 18 години;

б) не са поставени под запрещение;

в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

г) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление;

д) имат постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 26 април 2019 г. включително – 6 месеца преди датата на изборите;

е) владеят български език;

ж) са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

13.3. Членовете на ОИК е препоръчително да са юристи.

Статут на членовете на общинските избирателни комисии

 1. Общинската избирателна комисия се назначава за срока до назначаването на общинската избирателна комисия за следващите избори за общински съветници и за кметове.
 2. Членовете на ОИК при изпълнение на своите правомощия са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1, буква „б“ от Наказателния кодекс.
 3. Членовете на ОИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Докато заема длъжността си, член на ОИК не може да бъде:

а) кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за общински съветник или за кмет в съответната община;

б)на изборна длъжност в държавен или местен орган;

в) орган на изпълнителната власт;

г) заместник-министър; главен секретар на Президента на републиката, Народното събрание или Министерския съвет; главен секретар на министерство или областна администрация; секретар на община, район или кметство;

д) съдия в Конституционния съд, съдия във Върховния административен съд или в административен съд, прокурор или следовател;

е) заместник-областен управител, кмет или заместник-кмет;

ж)военнослужещ във въоръжените сили; служител в Министерството на вътрешните работи, Национална разузнавателна служба, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

Членовете на една и съща ОИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.Член на ОИК не може да бъде кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на секционна избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно.

Назначаване на ОИК

Централната избирателна комисия назначава ОИК за всяка община до 06.09.2019 г. включително – 50 дни преди изборния ден.

1 коментар на “Кметът Иван Гавалюгов ще проведе консултации на 20 август за определяне състава на Общинската избирателна комисия

 1. Good day! This is kind of off topic but I need some guidance from
  an established blog. Is it tough to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.

  Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it 0mniartist asmr

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *