Ден: 18.09.2019

С докладна записка кметът на Кметство Новачене моли употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване марка "ЩАЕР" да бъде отчислен...