Областният управител Илиан Тодоров е уведомен с писмо за утрешното заседание на ОбС -Ботевград

По искане на една трета от общинските съветници в Ботевград, утре ще се проведе заседание на Общински съвет от 17.00ч, в зала „Ботевград“. Преди началото на заседанието по реда на чл.32, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ ще положат клетва новоизбраните общински съветници, неположили такава на първото заседание, Георги Георгиев и Николай Велков от МК ДИБО. Заседанието е с една единствена точка – избор на председател на Общински съвет Ботевград.

По повод свикване на заседанието, днес е изпратено писмо до Областния управител Илиан Тодоров, с което е уведомен за неговото провеждане. Мотивите са, че съгласно ЗМСМА преди началото на заседанието трябва да се положи клетва от двама новоизбрани съветника, в присъствието на областния управител или на негов представител, на граждани или на председателя или член на Общинската избирателна комисия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.