Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2020г на Община Ботевград ще се състои на 22 януари


На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Ботевград организира публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2020 година.

Обсъждането ще се проведе на 22.01.2020 г. /сряда/ от 17.00 часа в сградата на Община Ботевград в зала „Христо Ботев“ – партерен етаж.

Канят се гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2020 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.