Ден: 03.02.2020

На закрито заседание Административен съд-София област с Определение 128/31.01.2020г остави без разглеждане жалбата на общинския съветник Георги Георгиев срещу Решение...