Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

НАП с изключително важни новини за данъците заради извънредното положение

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г. за физическите лица, които не са еднолични търговци.

Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31 март.

Предприятията, които дължат авансови вноски по корпоративния данък и които до влизането в сила на извънредното положение вече са подали годишни данъчни декларации за 2019 г., в които са посочили прогнозни печалби за 2020 г., ще могат да направят корекции до 15 април и след това чрез декларация по чл. 88 от ЗКПО.

За фирмите, които не са подали все още годишната си данъчна декларация за 2019 г., срокът остава 15 април, като трябва да се попълни само частта от нея, в която се декларират авансовите вноски за 2020 г.

Посочените разпоредби са във връзка с обстоятелството,  че срокът за извършване на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година, е до 30 юни 2020 г.

Месечните авансови вноски за първото тримесечие на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декември в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят. Тримесечните авансови вноски за първото и второто тримесечие на 2020 г. се внасят до 15-о число на месеца, следващ тримесечието – 15 април за първото тримесечие,15 юли за второто тримесечие, а за третото тримесечие – в срок до 15 декември. За четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска.

Физическите лица, извършващи стопанска дейност като еднолични търговци, прилагат същите правила, като за тях срокът вместо до 15 април е до 30 април.

До 30 юни се удължава срокът за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО, както и на данъка върху приходите на бюджетните предприятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта и на данъка върху дейността.

До 30 юни 2020 г. се удължава и срокът за подаване на годишния отчет за дейността (ГОД), както и за подаването на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица, извършващи стопанска дейност като еднолични търговци, както и за внасяне на дължимия от тези лица данък по декларацията. По време на действие на извънредното положение се спира принудителното изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, като за периода на спирането се начисляват лихви. Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение. По време на извънредното положение не се образуват изпълнителни дела от публичните изпълнители на НАП, освен в особено важни случаи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *