ОИК-Ботевград обяви новия съветник на ПП МИР- Ангел Ангелов

С писмо вх. №157/02.06.2020 год. е постъпила молба от Спасен Стефанов Ценов, с която същия е изразил желанието си за напускане на Общински съвет Ботевград по лични причини. Вчера Общинската избирателна комисия заседава от 10.30ч.

ОИК – Ботевград разгледа постъпилата молба и предвид изразеното в нея  волеизявление, приема, че са налице предпоставката на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник, като на негово място следва да бъде обявен за общински съветник следващия по ред от тази листа, а именно: Ангел Христов Ангелов.

С оглед на горепосоченото ОБЩИНСКА  ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – БОТЕВГРАД реши да прекрати пълномощията на общинския съветник Спасен Стефанов Ценов, избран за общински съветник в Общински съвет на Община Ботевград от листата на ПП „МИР“ и обяви за избран за общински съветник следващия от листата на ПП „МИР“ Ангел Христов Ангелов. На следващо редовно заседание на Общински съвет- Ботевград,в крзя на месец юни, той трябва да положи клетва като общински съветник.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *