Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

В края на месеца изтича срокът за плащане на данъци с отстъпка

Composite of person with calculator and tax forms

30 юни (вторник) е крайната дата, до която гражданите и юридическите лица могат да покрият задълженията си към Община Ботевград и да получат отстъпка.

Срокът за ползване на отстъпките бе удължен с два месеца по предложение на Кмета на Община Ботевград – г-н Иван Гавалюгов с решение на Общински съвет – Ботевград в началото на месец април, поради кризата с COVID 19. Физическите и юридическите лица, които спазят срока за отстъпка, ще се възползват от намаление на дължимата сума за такса битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

Припомняме, че при предплащане на такса битови отпадъци се прави отстъпка:

– в размер на 30% за физически лица;

– в размер на 15% за предприятия, попадащи в категория микро, малки и средни предприятия, съгласно чл. 3 от ЗМСП, ако подадат декларация за това обстоятелство с приложено удостоверение за наети лица от НАП, издадено към момента на подаване на декларацията. Срокът за подаването й преди предплащането на таксата – 12 юни 2020 год.   

– в размер на 10% за предприятия, попадащи в категория големи предприятия и микро, малки и средни предприятия, неподали  декларация и удостоверение от НАП;

– в размер на 10% за физически лица и предприятия, подали декларация по чл. 71, ал. 1 от ЗМДТ;

– в размер на 10% за предприятия, допуснати до свободно договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Отстъпката за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства е в размер на 5%.

До 30 юни е и срокът за плащане на първата вноска от налога, което означава, че от 1 юли се начисляват лихви за просрочени задължения.

Към 11.06.2020г. събираемостта на местните данъци и такси за 2020г. е в размер на:

– данък недвижими имоти – 46,90%

– данък МПС – 35,30%

– патентен данък – 45,70%

– такса битови отпадъци – 41,19%

Актуална справка за задълженията можете да направите на сайта на Община Ботевград  в секция „Местни данъци и такси“  с ПИК на НАП,  с КЕП или с  получен ПИН код издаден от Община Ботевград.

Начин на плащане:

– по банков път по сметка на община Ботевград:

IBAN: BG93FINV91508404348306

Кодове за вид плащане:

442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300 ДАНЪК МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
442500 2% ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ
441400 ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442800 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

– на касите на Easy Pay

– чрез системата за електронно разплащане ePay

– на гише в банка ДСК и Български пощи ЕАД.

– чрез онлайн банкиране от притежателите на сметки в банка ДСК ЕАД, Пощенска банка ЕАД

– чрез онлайн банкиране от притежателите на дигитален портфейл в iCard

Източник: Община Ботевград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *