Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

От 22 юни отваря системата за прием в общински детски градини и детски ясли

От 10.00 часа на 22 юни  родителите/настойниците на деца ще могат да регистрират заявления за прием в детски ясли и детски градини на територията на община Ботевград в Системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски заведения, която е достъпна на следния адрес:  https://dg.botevgrad.bg:1443

Регистрацията ще става по ЕГН на родител/настойник, като за едно дете, може да бъде направена само една регистрация. Заявления за класиране в електронната система ще могат да бъдат генерирани и на гише приемна отдел „ХСД“ в сградата на Общинска администрация – Ботевград всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа, както и на място в детските градини в селата.

На сайта е качена актуална информация за приема на деца – правила и райони, график на дейностите, обявени свободни места по възрастови групи,  както и ръководство за родители за регистрация в електронната система.

При записване на вече класирани деца в детските градини, родителите ще трябва да представят документи, които да удостоверят подадената от тях информация: удостоверение за настоящ адрес;  удостоверение за раждане на детето; удостоверение за раждане на брат/сестра /ако детето има такъв в същата детска градина или детска ясла/; удостоверения за раждане на децата в семейството, ненавършили 18 години /за многодетни семейства/; решение на ТЕЛК/ НЕЛК / ако детето има решение на ТЕЛК/ НЕЛК над 70%/; копие/я/ от акт за смърт на родител/и / в случай, че детето е сирак или полусирак/.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *