Ден: 14.09.2020

ДО ДИРЕКТОРА И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РСПБЗН – ГРАД БОТЕВГРАД ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ, УВАЖАЕМИ СЛУЖИТЕЛИ НА РСПБЗН – БОТЕВГРАД,...