ВАЗ-ът на Кметство Трудовец отива на търг, вместо да се бракува

В общинската администрация е постъпила Докладна записка от кмета на с. Трудовец Еленко Иванов, с предложение за бракуване па превозно средство, стопанисвано от Кметството.

Със Заповед на кмета на община Ботевград, комисия е извършила оглед на лек автомобил ВАЗ 21213, с първоначална дата от 25.05.2004 т. и балансова стойност: 6000.00 лв.

Комисията е излязла с предложение за брак от 31.08.2020 г., в което е описано състоянието на цитирания по-горе автомобил, а именно: блокиран двигател, дефектирала скоростна кутия, корозирала и износена ходова част, ръждясало купе, блокирани диференциали. Крайно лошото техническо и физическо състояние на актива го прави неизползваем по предназначение и влагането на средства за ремонт и възстановяване са неоснователни.

По този повод Общински съвет-Ботевград, на 13 октомври, трябваше да даде  съгласие Кметство Трудовец да бракува и отпише дълготрайния материален актив /ДМА/ като негоден вече за употреба.

В хода на дебатите председателят на Комисията по местно самоуправление и законност д-р Марияна Горгачева заяви, че не подкрепя проекта за решение и направи предложение автомобилът да бъде продаден на търг, организиран от Кметство Трудовец. Кметът на селото заяви,ч е автомобилът действително е в много лошо състояние. „Аз нямам нищо против да го обявим на търг, но не знам дали ще има купувачи. С обявяването на търг ще има още повече разходи, ще се наложи извършването на оценка на автомобила от лицензиран оценител“. Кметът Гавалюгов заяви, че ако някой закупува подобен вид автомобили, то е за части. „Евентуално бихме взели за него 200 лв повече . След като кметът на Кметството е съгласен да продадем автомобила, и аз нямам против“, заяви кметът Гавалюгов.

С така направеното предложение автомобил ВАЗ няма да бъде бракуван, а ще бъде обявен на търг, реши Общински съвет-Ботевград.

Докладната записка подкрепиха 16 съветници, 5 се въздържаха и един бе против.

1 thought on “ВАЗ-ът на Кметство Трудовец отива на търг, вместо да се бракува

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.