Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Започна санирането на 4-те Кметства – Врачеш, Литаково, Скравена и Елов дол

На 5 октомври официално бе открита строителната площадка в 4 кметства на територията на община Ботевград – Врачеш, Литаково, Скравена и Елов дол по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, в четири обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с.Литаково“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Врачеш“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Елов дол“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство с. Скравена“

Днес, 19 октомври, започнаха СМР дейностите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на Кметство с.Литаково и Кметство Скравена. На сградата на Кметство Литаково, която е с РЗП 543,05 кв.м., бе монтирано скеле и бяха положени първите облицовъчни материали. В Кметство Скравена (с РЗП – 543,05 кв.м.) бе демонтиран покривът и подпокривните греди.

Енергоспестяващите мерки за всяка сграда включат изпълнение топлинно изолиране на външните стени на сградата в графитни сфери EPS- 10см, топлинно изолиране на покрив, подмяна на дограма S 5 камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К“ стъкло, подмяна на осветителни тела с LED осветителни елементи, изграждане заземление и мълниезащита. За сградите на Кметството в село Врачеш и село Скравена е предвидено и топлоизолиране на под. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Въвеждането на мерките за енергийна ефективност започна най-напред в сградата на Кметство Врачеш. Сградата на Кметство – село Врачеш е с разгъната застроена площ от 546, 20 кв.м .За нея трябва да се изпълнят следните енергоспестяващи мерки: първо – топлинно изолиране на външните стени на сградата с графитни сфери EPS – F с дебелина 11 см външно; второ – топлоизолиране на под (предвижда се полагане на топлоизолационна система от EPS с дебелина 10 см по пода над въздух); трето – топлоизолиране на покрива на сградата полагане на топлоизолиращ слой XPS с дебелина 10 см по таванска плоча в допълнителен слой циментова замазка; четвърто – подмяна на дограма на сградата с нова от петкамерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно ниско емисионно „К“ стъкло; пето – подмяна на осветителни тела с LED осветителни елементи.; За сградата ще се изпълни заземление и мълниезащита.

Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. В изработените инвестиционни проекти за четирите кметства са включени дейности за изграждане на мълниезащита и заземление, които са задължителни за изпълнение за обществени сгради съгласно действащите нормативни изисквания, но съобразно условията за кандидатстване са недопустими за финансиране по програмата. Поради това  Общински съвет през месец септември гласува да бъдат отпуснати финансови средства от собствени приходи на община Ботевград в размер на 9 236.40 лв. с вкл. ДДС за тяхното изграждане.

Изпълнителите на обществената поръчка по обособени позиции , е както следва:

За обособена позиция №1-Литаково: фирма „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД 

За обособена позиция №2 – Врачеш: фирма „ДАВИД 2015“ ЕООД 

За обособена позиция №-3-Елов дол: фирма „КА ВА СТРОЙ“ ЕООД 

За обособена позиция №4 – Скравена : фирма „ЕМ ДЖИ СТРОЙ ГРУП“ ЕООД.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *