Общинско предприятие „Туризъм“ обявява свободно работно място

Общинско предприятие „Туризъм“ – Ботевград обявява свободно  работно място по трудов договор за длъжността Експерт „Маркетинг и реклама”.

Кандидатите за длъжността следва да притежават следните минимални изисквания за заемане на длъжността Експерт  „Маркетинг и реклама”:

1. Да притежават минимална образователна степен  „Бакалавър” по някое от следните професионални направления – Маркетинг, Връзки с обществеността, Журналистика, Хуманитарни науки. 

2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – не се изисква, но наличието на такъв ще се счита за предимство.

3. Да притежават следните компетентности: ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, креативност, професионална компетентност и аналитична компетентност.

4. Допълнителни изисквания, носещи предимство:

– компютърни умения – много добро познаване и ползване на основните приложения на MS Office;

–    умения за работа със специализиран софтуер за изработване на рекламни материали

–    работа с различни комуникационни канали в интернет;

–    владеене на чужд език – английски език.

Кратко описание на длъжността: Подготвя и провежда маркетингови и рекламни кампании. Създава и поддържа контакти с туристически организации. Участва е разработване на идейни проекти за рекламни материали. Поддържа туристическия сайт и профили в социални мрежи, поддържа активно сътрудничество с медиите.

Кандидатите трябва да представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на община Ботевград.

2. Автобиография.

3. Копие от документ за завършено образование.

4. Копие от трудова книжка, УП-3.

5. Документи за придобита квалификация.

Одобрените кандидати ще бъдат извикани на интервю-събеседване за определяне на професионалните компетентности.

Срок за подаване на документите  23.10.2020 г. до 23.11.2020 г. включително.

Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния етаж на общинска администрация Ботевград, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч.

Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115

Източник: botevgrad.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *