Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

От 1 януари 2021г данъкът при придобиване на имущество по възмезден начин ще се начислява на 3%

Общинските съветници в Ботевград приеха изменение в Наредбата за изменение и допълнение па Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград, като бе повишен данъкът при придобиване на имущества по възмезден начин от 2 на 3 на сто.

Осемнадесет съветници гласуваха “за“, 5-ма бяха “против“, а 4-ма “въздържал се“.

Обект на облагане с този данък са недвижимите имоти, ограничени вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин. Основа за определяне на данъка е цената на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. За недвижимите имоти, основа за облагане е уговорената цена, а ако тя е по – ниска от данъчната оценка – по последната. По аналогичен начин се определя основата за облагане при прехвърляне на моторни превозни средства, като вместо данъчна оценка се взема предвид застрахователната стойност.

Минималната стойност на данъка е в размер от 0,1 , а максималната до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Когато до края па предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година.

Какви бяха дебатите преди гласуване на Докладната записка:

Кметът на община Ботевград Иван Гавалюгоя обясни, че 10 месеца приходите от данък придобиване по никакъв начин не са се увеличили.“Това е данък, който облагаме само хора, извършващи инвестиции. Мисля, че трябва да разсъждаваме практично, че ние сме община , която трябва да генерира приходи, за да може да ги вложи максимално в разрешаването на множеството проблеми, които има. Считам, че ще вдигнем с 50% приходите от този данък, което в цифрово изражение е от 150 хил.лв до 250 хил.лв. В тази сутуация няма да облагаме масово хората“, мотивира се Гавалюгов. Според него не са малко общините, прилагащи максималният размер на данък придобиване.“За това аз предлагам и ние да се възползваме от тази възможност и да повишим приходите в общинския бюджет с 150-250 хил.лв.“, добави кметът.

В хода на обсъждането, общинският съветник от МК ДИБО Николай Велков заяви, че по-голямата част от общините в държавата прилагат 2,5 % данък придобиване. „Ние в момента прилагаме 2%, нека го направим 2,5%, защото са много малко общините с 3%“ , каза Велков. Неговото предложение бе подложено на гласуване, но то бе подкрепено само от 5 съветника, 21 се въздържаха и един не гласува.

Предложение за компромисен вариант за повишаване на данъка от 2 на 2,5% направи общинският съветник от ПП МИР Цветан Цолов. Той заяви, че проблемът не е в ниския данък, а в ниските данъчни оценки на имотите. „По този начин ощетяваме най-бедните хора. Сами знаете, че хора, които правят крупни сделки,го заобикалят. Хора, които купуват коли, също го заобикалят. Смятам, че 3 % е доста висок данъкът, не можем да се мерим със София“, подчерта Цолов.

В отговор кметът Иван Гавалюгов каза, че бедните хора обикновено не купуват. Той заяви, че само преди месец се реализира голяма сделка за над 1 млн. лева – покупката на бившата Автогара от Фантастико. „Сделката е извършена съвсем легално , с реална цена, не въз основа на данъчна оценка“, добави кметът.

Общинският съветник д-р Георги Канзов от ПП ГЕРБ отправи питане към кмета – “след като вдигаме данък придобиване, какво ново сме предложили на гражданите на Ботевград в  сферата на здравеопазването, в сферата на образованието и охраната, за да го повишим?“. „Аз мисля, че  е видно и ясно,за какво се влагат средствата в община Ботевград. Не мисля да губя времето на съветниците да обяснявам на дълго и нашироко, в детайли, каква е инвестиционната, социалната и здравната програма на общината. Има затова отчети. Моля Ви четете ги!“, заяви кметът Гавалюгов.

Другото внесено предложение за изменение по Наредбата за намаляване на патентният таксиметров превоз от 400 на 350 лв не бе прието.

 Намаленият пътникопоток е една от причините таксиметровите шофьори да поискат намаляване на патентният данък за таксиметрови превози. Кметът Иван Гавалюгов поиска от съветниците той да бъде намален от 400 на 350 лева, но предложението получи подкрепа едва от трима съветника, 13 съветниците бяха против, а 11 гласуваха “въздържал се“. Причината за това бе, че по-рано стана ясно от  общинския съветник Георги Донков от ГЕРБ, който посочи, че държавата щяла да подкрепи таксиметровия превоз, като поеме  разликата между определения от общинските съвети размер на данъка до неговия размера  за 2020 г. Той заяви, че министърът на транспорта Росен Желязков на среща с представители на таксиметровия превоз в страната е поел този ангажимент.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *