Ден: 10.11.2020

Танцови състави, с ръководител Нина Петкова, участваха в он-лайн изданието на XII Международен фестивал на изкуствата за деца и младежи...