Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2021 година

 На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Ботевград организира публично обсъждане на Проектобюджета на Община Ботевград за 2021 година

Обсъждането ще се проведе на 19.01.2021 година /вторник/ от 17.00 часа в зала “Ботевград” , находяща се на пл. “Освобождение” № 13 при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Обсъждането ще се излъчва за първи път и на живо в интернет, като линк към него ще бъде публикуван допълнително на сайта на Община Ботевград.

Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2021 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *