Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Продават сградата на бившето старо Кметство и общежитие в с.Боженица

Имотът е обаявен за продажба срещу 37 600 лв актуална начална тръжна пазарна цена.

Продажбата ще се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване. Общинският недвижим имот е включен в Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 г., на Общински съвет Ботевград.

Урегулираният поземлен имот е с площ от 945 кв. м. в кв. 54 по регулационния план на е. Боженица, заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 232 кв. м. Годината на построяване -е 1946 г.

Поземленият имот е актуван с акт за частна общинска собственост №4221/ 29.11.2018 г., вписан с вх. per. №4709 от 12.12.2018 г., №104, том 19 в Служба по вписванията Ботевград. За имота е изготвена актуална пазарна оценка от независим оценител със сертификат за оценителска правоспособност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *