Информация за социално-икономическото развитие на с.Литаково бе приета от Общински съвет-Ботевград

dav

С 27 гласа Общински съвет -Ботевград прие днес Информацита за социално-икономическото развитие на село Литаково, представена от кмета Пешо Младенов.

Публикуваме информацията:

Село Литаково е едно от най-старите селища в Ботевградската котловина. Разположено е в югозападната й част, в полите на Стара планина, на 11 км. от Общинския център на Ботевград.

Селището е възникнало върху руините на старо тракийско селище. С течение на годините се създават две нови селища – Рударе и Разпопово. В широките ханове на Разпопово отсядат вестоносците на Търновград за Сердика.

След падането под османско иго селището не просъществувало много време и то било съсипано от турците.

Колкото жители на това село са останали живи, след нападението на кърджалийте, наречени кесиджии, се разпръснали на различни страни. Тогава Люто войвода дошъл и заселил селото. Нарекъл го на свое име: “Лютаково” – на мястото на древното село Разпопово. Век по- късно една езикова транскрипция го превръща в Литаково.

На 16.12.1877 г. Литаково е освободено от турско робство. Литаковци участват последователно в Балканската война, Междусъюзническата, Първата и Втората световна война. В центъра на селото има два паметника с имената на загиналите във войните. В мемориалния комплекс „Братска могила” са намират гробовете на майор Томпсън, Ник Монро, Кейк Алек Скот, Ванюша Червеноармееца, Кларк – канадски офицер и др. Братската могила е втората по големина и е интернационална в България, открита през 1969 г. В седем гробници са погребани и лежат тленните останки на 72-ма партизани и ятаци от с. Литаково, от района и други селища на страната. През месец май 2020г, по инициатива и средства на Руското посолство, бяха реновирани и обновени паметника и гробниците на Братската могила. Паметниците в центъра на селото са обновени със средства от дарения.

Село Литаково е с площ от 70,8 km2, с надморска височина 410 м. Населението наброява 1794 души.

Просветна и образователна дейност

Детска Градина „Здравец”.

Предучилищно възпитание в с. Литаково е имало още през 1950- 1955г. В началото е било в частни къщи, по късно от 1960 г. е имало лятна детска градина в сградата на Начален етап в селото. През 1969 г. в средата на селото е открита новопостроена сграда за детска градина. През тази учебна година детското заведение функционира с две групи и 58 деца. През последните няколко години настъпиха съществени промени във вътрешния и външен облик на детската градина. Бяха предприети мерки по въвеждане на мерки за енергийна ефективност, както и реновиране и обновяване на целия интериор на детската градина. Във връзка с новите изисквания на образованието детската градина се нуждае от изграждане на нова сграда за отглеждане и обучение на четиригодишните деца.

Основно училище „Васил Левски”

Началното училище в е. Литаково е открито праз 1828г. е една паралелка, което носи името на „Васил Левски”.

На 01.09.1911г. се открива Прогимназията, която е била районна за селата: Литаково, Новачене, Гурково, Радотина, Рашково и Краево, с името на „Христо Ботев”. През 2008 г. двете училища се обединяват в едно, носещо името на „Васил Левски”.

Училището разполага с две сгради, които са в много добро състояние, състоящи се от 7 класни стаи, 6 кабинета от които: 2 ресурсни, 2 методически и 2 компютърни; 1 стая приспособена за физкултурен салон. То е единственото средищно училище в Община Ботевград, в него се обучават 130 ученика, част от тях пътуващи от съседните села: Радотина, Рашково и Краево.

Култура

Читалище „Светлина”

На 02.02.1900 г. е взето решение за основаване на библиотека „Развитие”. Дейността е голяма. След войната на 08.01.1922г. след общо събрание се възобновява дружеството под името „Светлина”, което развива активна културно-масова дейност. На 09.08.1958г. започва строителството на читалищен дом, който е завършен и открит на 09.‘09.1963г. Четири месеца преди откриването му започва да функционира стационарно кино.

Читалището в с. Литаково е основен културен център, с богата дейност. То организира чествания и празници, свързани с местния и национален календар. Към читалището има самодейни състави: Танцов състав за народни танци, Духова музика и др. То работи съвместно с Кметството, ДГ „Здравец”, Основно училище „Васил Левски” и Пенсионерския клуб. Литаковската духова музика е известна не само в селото и общината, но и в национален мащаб.

През изминалия период на Читалище „Светлина” беше извършен ремонт на покрива, подменена бе дограмата и изградена бе отоплителна инсталация на газ.

През изминалата 2020 г. читалището в село Литаково навърши 120 години.

Пенсионерският клуб в Литаково, е средище на интересни срещи и привлекателно място за млади и стари, там винаги се организират: тържества по различни поводи; екскурзии в страната и чужбина, когато е възможно и други мероприятия.

Вяра

Старите селища Разпопово и Рударе съзиждат каменна църква – „Свети Николай”. След набезите на турците храмът бил унищожен. Със султански ферман се възстановява църквата „Свети Николай”. За две години и половина църквата е построена от уста Никола от Мирково.

Църквата е разположена на около декар и половина, с каменна ограда и двукатна сграда. Камбанарията е построена след Освобождението, а камбаните са доставени от Виена. Тя е в страни от сградата на църквата и е висока около 15 метра. В района на църковния комплекс са погребани Ботеви четници. В църквата редовно се извършват богослужения и православни обреди.

В с. Литаково има изградени много параклиси, почитани и до днес от населението.

Административно обслужване

Основната дейност на Кметството е бързо и качествено обслужване на населението, в това число извършване на административни, счетоводни и технически услуги. Служба АПОН извършва адресна регистрация, нотариални заверки, работа с НБД. към счетоводните дейности са включени и събирането на местни данъци и такси. Техническите услуги включват, както обслужване на Литаково, така и на селата Радотина, Рашково и Краево.

През 2020г. започна ремонт на сградата на Кметството, във връзка е въвеждане на мерки за енергийна ефективност, като беше направен

ремонт на покрива, подмяна на дограма, саниране, изграждане на вътрешен санитарен възел, за който част от средствата са дарение. Сградата належащо се нуждае и от вътрешен ремонт /напукани стени, подмяна на електроинсталацията, газифициране на сградата и изграждане на отоплителна инсталация и други/. В момента сградата на Кметството се отоплява на дърва.

Здравеопазване и социална политика

В с. Литаково има построен Здравен дом, в който има всичко необходимо за обслужване на населението, но единствено се ползва и работи аптеката, която е частна собственост. За по-голямата част от хората на селото се грижат доктор Накова и доктор Пламен Димитров. Те обаче приемат пациентите си в кабинетите си в общинската болница в Ботевград.

Социалните работници на ДСП, отговарящи за Литаково, посещават селото по график.

Всекидневно в село Литаково, се раздава топъл обяд на нуждаещи се жители.

Поминък и трудова заетост

Село Литаково се намира в полите на Стара планина и това предразполага развитието на дърводобива в района. В момента има фирми, които добиват дърва за огрев. Основно в тях работят жители на Литаково. На територията на селото работят още: завод „ОКТО – 7”, Телен цех на фирма „Искър – 2000“, Транспортна фирма, Строително – транспортна фирма, търговски обекти /девет магазини за хранителни стоки, магазини за облекло и стоки за бита, железария, заведения – сладкарница и кафета, фурна за производство на тестени изделия/, в които работят хора от селото. Много от жителите работят в големите фирми на територията на гр. Ботевград, а тези които се занимават със строителство, са предимно в София. В землището на село Литаково е добре развито животновъдството и земеделието.

Спорт

Към настоящия момент спортната дейност в Литаково не е добре развита, тъй като в селото няма изградени спортни площадки или стадион. Подрастващите спортуват на улицата /но там вече е опасно, поради шофирането с несъобразена скорост/ или в дворовете на училищата и детската градина.

В момента разполагаме е една детска площадка, намираща се до детската градина, но е твърде недостатъчна, за да обхване всички
желаещи. За това се нуждаем от изграждането на Детска площадка с кът за отдих. За осигуряване на терен за целта през 2020г. беше съборена и почистена полуразрушена сграда – бивш велурен цех.

Свършено до момента

 1. Подмяна на част от водопроводната мрежа – Етап 1 стана факт, след одобрен проект на Община Ботевград.
 2. Засипване на разкопаното и възстановяване на настилката на част от улиците със сменен водопровод.
 3. Изградено е LED осветление на центъра на селото. Уличното осветление се поддържа от 7 трафопоста и за момента е добро. Редовно се подменят изгорели улични лампи.
 4. Ерадинките около паметниците на загиналите във войните на площада на с. Литаково са обновени и с подменена растителност.
 5. Почистване на сградата на Еробищния парк от храсти и дървета; ремонт на покрива; полагане на замазка; ремонт на входната врата.
 6. Поставени са 2 броя пилони на площада – пред сградата на Кметството.
 7. Извършено е монтиране на пътни знаци и табели на територията на с. Литаково.
 8. Насипване на някои улици с фрезован асфалт.

Кметът Пешо Младенов е поставил няколко основни приоритети за селото, които да залегнат в Бюджета на общината.

При разработване на програмата за строително-ремонтни дейности на Община Ботевград, за 2021 г. за кметство Литаково е необходимо да бъдат предвидени следните видове дейности:

Почистване коритото на река „Боговина”, което е належащо.

Саниране на читалище „Светлина”.

Изграждане на канализация на улиците, които нямат.

Изграждане на спортна площадка и футболно игрище.

Пускане в експлоатация на пречиствателната станция, след смяна на водопровода.

6 thoughts on “Информация за социално-икономическото развитие на с.Литаково бе приета от Общински съвет-Ботевград

 1. Пропусна да спомене отрязвнето на боровете пред съвета (символа на селото)!!!!!

  1. Виновни затова са еколозите в община Ботевград,които са му дали Разрешително !!! Беше посегнал и на трите ТИСА,гордостта на Литаково в центъра .Тисът е едно от най-екзотичните и скъпи дървета в света!А този невеж кмет искаше и тях да отреже! Какви дела щеше да има срещу него и срещу въпросната еколожка…,ако ги бяха отрязали…Такъв неук и невеж кмет не е имало от 1945 година….

 2. Неук и невеж човек променя историята на селото ! Доказателство,че никога не е чел книгата за историята на землището и на с.Литаково, датиращ оригинал от 1847 година и Втора книга за Литаково от 1894 година!!! Непознаващ историята и за Братската могила,докладите му са пълни с измислици и неточни данни за погребаните.Измислен гроб на Ванюша Червеноармеец ?!? Ванюша е починал на 26.08.1977 година в сегашна Украйна! Има 2деца,от които дъщеря му живее в гр. Кременчук,Полтавска област !! Все още жива! Има 2 сестри,от които едната е също е жива!!! Освен екскурзии и седмични банкети за червените бабички нищо друго смислено не е направил за селото! Човек,който вкарва непонятен КИЧ в селото с монтаж на грозни табели и кичозен надгробен паметник за починали на националния ни идол Васил Левски в центъра на селото ,вместо издигане на величествен Монумент . Човек,който прикрива назначените лица по програми,за да почистват ежедневно улиците !! ЕДИНСТВЕНИЯТ кмет в историята на Литаково,който е тръгнал срещу децата и младежите в селото : С катинар заключи направената беседка от предишния кмет ,за да не се събират децата и за да не чупели?!? Непрекъснато и нагло гони децата играещи пред пенсионерския клуб ,както и когато играят пред кметството.Причини: с колелетата и ролерите чупели плочките на центъра.За Пешо Младенов е по важно да превърне облагородения нов парк в центъра на селото в Гробищен! Човек,чиито всички действия са напълно неадекватни ,с овехтяло му мислене от СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ !!! Подписката,която децата направиха в селото,с цел да им се изгради спортна скейт зона ,подкрепена с подписи на живущите,около 680 подписа не бе представена от Пешо Младенов за разглеждане и обсъждане на сесия на Общински съвет в Ботевград ! Мотиви и причини: Всичко щели да потрошат !?!?!? А нима заради неговите курбан чорби на червените му бабички на Братската могила – не е потрошена ??? Това село не е само на червените му бабички !!!! В това село живеят много млади семейства с деца! В селото има над 80 деца ,които имат необходимост да спортуват ! Децата и младежите нямат нужда от детска площадка за най-малки ,а от изграждане на детски и младежки спортни съоръжения !!! А овехтелия кмет вместо да върви срещу децата и младежите…да си стои в къщи !!! Подписката на всички деца ще бъде представена и внесена лично от тях до кмета на община Ботевград и до Председателя на Общинския съвет ! Няма да позволим НЕВЕЖЕСТВОТО на Пешо Младенов,както и обкръжението му с неуки членове на измисления му “ обществен съвет“, да спрат бъдещото креативно развитие на селото ! Селото е на подрастващото поколение -децата ! А не на овехтялото мислене на червени пенсионери !!!

 3. Това е най-дейният кмет на село Литаково от години наред. По-милеещ за селото кмет няма. Инициативен, постоянно тръсещ нещо хубаво да се случи за селото. Приведе във вид центъра, ремонтира паметника, с БКС облагородиха градинката и т.н.

 4. Пешо е най-добрият кмет досега. Смело напред Пешо! Не объщай внимание на злобарите!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.