Ден: 16.02.2021

„Стане ли въпрос за Левски аз винаги много се вълнувам!“. Това сподели директорът на ОУ“Васил Левски“ Ботевград – Евгения Иванова...