Възстановяват бившето футболно игрище във Врачеш

С 23 гласа „за“ Общински съвет-Ботевград одобри, съгласно пазарна оценка, парично обезщетение на собствениците на имоти във Врачеш ,в размер на 16 425 лв.

Обезщетението е във връзка с отчуждаване на имоти с обща площ 1 095 кв.м. и се извършва по повод инвестиционно намерение на община Ботевград във връзка с възстановяване на бившето футболно игрище във Врачеш.

Имотите, които предстои да бъдат отчуждени попадат в  обхвата на улицата в кв. 33 и УПИ XI – спортен терен.

Съгласно влязъл в сила план за регулация на с. Врачеш, одобрен през 1963г. и през 1995 г., се предвижда изграждането на обект – публична общинска собственост, а именно улица от о. т. 63 през о. т. 378 до о. т. 379 в кв. 33 и У ПИ XI – спортен терен в кв. 35 по регулационния план нас. Врачеш, община Ботевград.

Изготвената пазарна оценка на размера на равностойното парично обезщетение за 1 кв. м. на частите от поземлените имоти, предвидени за отчуждаване е 15.00 лв.

Във връзка с изплащане на обезщетенията на собствениците на имотите,  се налага извършване на операции с нефинансови активи на сума, необходима за заплащане на равностойно парично обезщетение на собствениците на поземлените имоти в размер на 16 425.00 лв.

Реновирането на футболното игрище ще обхване разширяване и изравняване на терена, възстановяване на съблекалните (които в момента представляват руини), изграждане на поливна система и др.

1 thought on “Възстановяват бившето футболно игрище във Врачеш

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.