Д-р Орлин Цветков е класиран на първо място в конкурса за Управител МБАЛ-Ботевград

Двамата кандидати в конкурса за избор на Управител на МБАЛ-Ботевград д-р Орлин Веселинов Цветков и д-р Грациела Иванова Петрова бяха допуснати до трети етап събеседване.

Днес комисията обяви, че кандидатите получават оценки от събеседването, както следва:

  • д-р Орлин Веселинов Цветков – Много добър 5,00
  • д-р Грациела Иванова Петрова – Много добър 4,57

Оценките от разработките на кандидатите , свързани с представяне на програма за развитието и дейността на „МБАЛ–Ботевград” ЕООД за тригодишен период, са както следва:

На I-во място определи д-р Орлин Веселинов Цветков с обща оценка – Много добър 4,83.
На II-ро място комисията определи д-р Грациела Иванова Петрова с обща оценка – Много добър 4,61.

С оглед на гореизложеното, комисията извърши следното крайно класиране:
На I-во място – д-р Орлин Веселинов Цветков с обща оценка – Много добър 4,92.
На II-ро място – д-р Грациела Иванова Петрова с обща оценка – Много добър 4,59.

Като взе предвид гореизложеното комисията взе следното решение: Определя кандидата д-р Орлин Веселинов Цветков за спечелил конкурса за избор на управител на „МБАЛ- Ботевград” ЕООД за срок от три години. Комисията трябва да се внесе в Общински съвет Ботевград протокол за одобрение на класирането на кандидатa.

Комисията за организиране и провеждане на конкурса бе в състав:

Председател: Борис Борисов – Зам.-кмет на община Ботевград

Секретар: Николай Николов – Началник отдел „Правно – нормативно обслужване“ в Община Ботевград;

Членове :

1.д-р Гергана Богданова – Младенова
2. д-р Елица Петрова
3. д-р Христо Железарски

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.