Ден: 26.11.2021

По повод намеренията на потенциалните партньори в  бъдещотото правителство относно реализирането на идеята за финансова децентрализация на общините, която е...

Община Ботевград съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на предварителен проект на Генерален...