Стартира подаването на годишните отчети за дейността на предприятията

На 1 март 2022 г. официално ще стартира кампанията за подаване на годишните отчети за дейността (ГОД) на предприятията през 2021 г., напомниха от НСИ. За улеснение на хората и фирмите продължава да функционира изграденият съвместно от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. юридическите и физическите лица ще могат да подават годишния си отчет за дейността на едно място. Както досега, това може да става по електронен път (on-line) в Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ. 

Във връзка с нови изисквания за събиране и отчитане на данни при някои групи предприятия информационната система ще бъде достъпна съгласно следния план-график:

На 1 март 2022 година 

Годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия, несъставящи баланс;
Годишен отчет за дейността на нефинансови предприятия, съставящи баланс;
Годишен отчет за дейността на предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;
Декларация за предприятия с приходи и разходи под 500 лeва и за предприятия без дейност.

На 14 март 2022 година

Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел; 
Статистически справки за бюджетните предприятия и банките.

На 21 март 2022 година 

Годишен отчет за дейността на застрахователите;
Годишен отчет за дейността на инвестиционните предприятия;
Годишен отчет за дейността на пенсионноосигурителните дружества;
Годишен отчет за дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и за фондовете за извършване на плащания.

На 1 април 2022 година

Консолидирани годишни отчети за дейността.

Всички тези групи потребители ще имат достъп до системата до края на юни 2022 г., когато свършва и кампанията за подаване на ГОД, и срок до края на септември 2022 г. за подаване на коригиращи ГОД. Групата, която ще има достъп още от 1 март до системата, обхваща над 95% от задължените предприятия, или над 560 хил. юридически и физически лица.

Най-съществените промени при годишната отчетност са свързани с изпълнението на изискванията на Регламент на ЕС, който изисква задължително подаване на детайлна информация за всички адреси, на които предприятията извършват икономическа дейност – т.нар. местни единици.

Всички формуляри и указания за ГОД 2021 са качени още в началото на годината на страницата на НСИ. Ако се нуждаете от повече информация, можете да я получите както от методолозите в Централното управление на НСИ, така и от експертите в Териториалните статистически бюра. При въпроси и проблеми с експлоатацията на системата можете да се обърнете към екипа за техническа поддръжка.

Източник: Труд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *