„Никсметал Ойл“ ще доставя течни горива на Община Ботевград

На 2 –ри февруари Община Ботевград обяви обществена поръчка за доставка на течни горива за нуждите на Община Ботевград и ОП БКС –  в две отделни обособени позиции. Обществената поръчка е спечелена от фирма „Никсметал Ойл“ ЕООД – Ботевград.

По обособена позиция „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на Община Ботевград” е подписан договор на  17 февруари, на  стойност 25 091,67 лв при прогнозна стойност на Възложителя – 27 500.00 лв. без ДДС.

По обособената позиция  „Доставка на течни горива за МПС за нуждите на ОП „БКС” договорът с общината е подписан също на 17 февруари и е на стойност 341 527 лв. при прогнозна стойност на Възложителя – 342500.00 лв. без ДДС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.