Проведе се пресконференция на Областен информационен център София-град и София-област в Ботевград

На 6 юли се проведе пресконференция на ОИЦ-София и София област в сградата на Община Ботевград, на която бяха представени дейностите по проект „Осигуряване ефективното функциониране на областен информационен център София-град и София-област за периода 2022-2023”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Експертите обясниха, че една от основните цели на проекта е, чрез ефектнивната работа на Центъра, да се повиши информираността и достъпността до информация на обществото, както и да се популяризират възможностите за финансиране, които ЕС предоставя през новия програмен период.

За популяризиране на финансовата подкрепа и ролята на ЕС, ОИЦ-София провежда специални събития, на които промотира и насърчава участието на потенциални бенефициенти в програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

„Общия брой комуникационни дейности, които ще реализираме на територията на София- област и София-град е 112. Ще изработим 9 информационни материали, като планираме те да бъдат общо описание на новото споразумение за партньорство и новите програми. Надяваме се максимално скоро да имаме тази възможност да започнем изработката на новите програми, така че да ги разпространяваме сред обществеността и Европейската комисия да ги одобри.“, спомена Мадлен Георгиева от ОИЦ-София.

Основната тема на пресконференцията бяха резултатите от проведените, през месец юни, изнесени приемни в Софийска област.

Лятната информационна кампания на Областен информационен център София-град и София област се проведе в периода 1 юни – 6 юли 2022 година, като нейната цел е да се разшири и улесни достъпа на гражданите до информационните услуги на ОИЦ.

Над 450 посетиха изнесените приемни на ОИЦ-София в Общините от Софийска област, като основните теми на разговори с постетителите бяха изграждането на фотоволтаични панели, земеделски дейности, като пчеларство и отглеждането на малини и ягоди, социалните дейности и изграждане на ВиК инфраструктура.

Подпомагането на земеделската и неземделската дейност в селските райони, също бяха във фокуса на разговорите с посетители на приемните. Проявен е и интерес към възможностите за развитие на образователни политики и инфраструктура.

Най-голям посетителски интерес:

  • Долна Баня – 33
  • Чавдар – 31
  • Драгоман – 30
  • Своге – 28
  • Сливница – 28

Във връзка с кандисатстването по някоя Оперативна програма, то може да се провежда в информационната система „ИСУН“. Тя служи за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.