Община Ботевград започва изпълнението на проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“

Програма: „Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи”

Стартират дейностите по одобрения проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“ по Оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

            Проектът е на стойност 977 868.94 лева, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо Пространство 2014- 2021 г. Той предвижда създаване на Майчини центрове в с. Скравена, с. Литаково, община Ботевград и гр. Мездра, община Мездра, които си партнират помежду си и със СНЦ „МАГ“ – Ботевград.

            Минимум 300 деца на възраст от 0 до 6 години и техните родители от ромски произход ще бъдат обхванати от дейностите на Майчините центрове, където родителите ще получават изчерпателна информация за всичко, което касае детето им и всяка дейност ще бъде предварително обсъждана и съгласувана с тях. Това ще разшири родителските им умения и вярвания по отношение на това как трябва да изглежда грижата за развитието на детето им. Друг много важен аспект на семейно-ориентирания подход ще бъде изграждането на родителски мрежи за взаимопомощ.

            По проекта ще бъдат ремонтирани сгради – общинска собственост в гр. Мездра, с. Литаково и с. Скравена, които се намират в центъра на населените места и са разпознаваеми за местното население.

            На 12 юли от 11:00 часа ще бъде проведена начална конференция в село Литаково, на която ще бъде представен проекта и ще присъстват кметовете на селата Литаково и Скравена и представители на Община Ботевград, Община Мездра и СНЦ „МАГ“ – Ботевград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.