17 хиляди лева ще гласува Общинският съвет за оборудване на новото крило на ДГ „Кокиче“

През април тази година Общински съвет- Ботевград даде съгласие за разкриване на една яслена група за деца от 10 месеца до 3 години и една възрастова група в ДГ „Кокиче“ във връзка с извършваните дейности по пристрояване на ново крило на сградата на детската градина.

Строителните дейности се изпълняват по проект на Община Ботевград по програма на Министерството на образованието и науката, като в рамките на поекта е предвидено и закопуване на оборудване и обзавеждане на детската градина.

След изготвянето на подробен списък от директорът на ДГ „Кокиче“ за необходимото оборудване и обзавеждане за новоизграденото крило се оказва, че част от необходимите артикули не могат да бъдат финансирани по програмата на МОН, но са необходими за нормалното функциониране на новото крило на детската градина.

ДГ „Кокиче“ не разполага с необходимите средства за закопуването на нужният инвентар и материали, за това директорът на детската градина се обърна с молба за съдействие и финансова подкрепа от Община Ботевград.

На следващото си заседание Общински съвет- Ботевград предстои да се даде съгласие за отпускане на финансови средства от собствени приходи на община Ботевград в размер до 17 277,40 лв. за закупуване на инвентар и материали за нуждите на детската градина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.