Въвеждат се временни противоепидемични в сградата на Община Ботевград

С оглед на влошената епидемична обстановка в областта по отношение на разпространението на COVID-19, със заповед на кмета на Община Ботевград се въвеждат временни противоепидемични мерки в сградата на Община Ботевград за срок до 19.08.2022 г., както следва:

По отношение на дейността и организация на работата

Достъпът на граждани до сградата на Община Ботевград да става след поставяне на защитна маска за лице, покриваща носа и устата.

Приемът на граждани за отделите от Общинска администрация с регламентирано приемно време ще се извършва от служители на съответния отдел в обособени гишета на партер на общината.

Провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административната сграда да се ограничи.

Не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работа.

По отношение предоставянето на административни услуги

Служителите в ЦАО да избягват близък контакт и да спазват разстояние минимум 1.50 м. от гражданите.

Да се информират потребителите на административни услуги за възможността за заявяването на услугите и за получаването на издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

По отношение на хигиенно-противоепидемичните мерки

Служителите от ОА да бъдат снабдени с препарати и периодично да извършват дезинфекция на ръцете си.

Да се извършва три пъти дневно дезинфекция на плотове, повърхности и брави с дезинфектанти на спиртна основа.

Да се извършва три пъти дневно щателно почистване на подове, санитарни възли, смесители на мивките и общите помещения в сградата.

Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на общината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.