Ден: 16.11.2022

С настоящата обществена поръчка се цели подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики, носимоспособността на настилката, сигурността, безопасността на движението и комфорта на...