На 22 август ще се проведат консултациите за определяне състава на ОИК

Кметът Гавалюгов е поканил парламентарно представените парии и коалиции на консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия за предстоящите местни избори на 29 октомври 2023 г. Те ще се проведат на 22 август /вторник/ от 17:00 часа в зала „Христо Ботев“, намираща се в сградата на Общината.

На консултациите партиите и коалициите трябва да представят:

– Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

– Заверено копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 31.07.2023 г., или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

– Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

– Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

– Предложение на партиите и коалициите за резервни членове;

– Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Самата покана, подписана от кмета Иван Гавалюгов, можете да видите ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *