Ден: 01.09.2023

Три от общо четири проекта, с които е кандидатствала Община Ботевград за модернизация на образователната среда с финансиране по Националния...