ЦИК отмени решението на ОИК-Ботевград, с което обяви за недействително удостоверението на Петя Кочкова за избран общински съветник

Централната избирателна комисия /ЦИК/ отмени решение № 210/13.11.2023 г. на Общинската избирателна комисия /ОИК/ – Ботевград, с което е постановила, че не възникват пълномощия на общинския съветник Петя Константинова Кочкова-Бенчева и е обезсилила издаденото ѝ удостоверение.

ЦИК указва на ОИК – Ботевград, че издаденото на Мирела Драгомирова Дончева удостоверение следва да бъде анулирано.

Според решението на ЦИК жалбата на Петя Кочкова е допустима като подадена в срок, от лица с правен интерес, срещу акт, подлежащ на обжалване, а разгледана по същество е основателна. Към жалбата са приложени заверени копия на документ с вх. № 0811-2/07.11.2023 г. на ОбС – уведомление до областния управител на Софийска област, подадено чрез Общински съвет – Ботевград, както и писмо и пощенски плик с пощенско клеймо от 07.11.2023 г. – уведомление до ОИК – Ботевград от жалбоподателката, че е възпрепятствана да присъства на заседанието на Общинския съвет – Ботевград, насрочено за 9 ноември 2023 г.

Мотивите на ЦИК да отмени решението на ОИК-Ботевград, като незаконосъобразно са:

Мотивите на ОИК – Ботевград, че липсата на уведомление от страна на жалбоподателката за невъзможността ѝ да присъстват на първото заседание на общинския съвет, на което да положи клетва, е основание за прогласяване на невъзникване на пълномощията ѝ са неправилни. Разпоредбата на чл. 23, ал. 2 ЗМСМА предвижда, че когато общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, той полага клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет, тоест независимо дали причините за неявяването на първото заседание на общинския съвет са били уважителни или не, законодателят е дал възможност на общинския съветник да положи клетва на следващото заседание. Общинската избирателна комисия е следвало да съобрази целта на закона и да не възпрепятства възможността, предоставена от законодателя на неявил се на първо заседание общински съветник, да положи клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.

Второ заседание на общинския съвет, съгласно публикуваната информация и дневен ред за заседанието на сайта на Общинския съвет – Ботевград, е предвидено да се проведе на 17 ноември 2023 г. В настоящия случай безспорно се установява, че жалбоподателката е предприела необходимото, за да уведоми всички заинтересовани страни за невъзможността си да присъства на първото заседание на общинския съвет.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *