Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Общинският съвет ще определи основното трудово възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства

В началото на новият 4-годишен мандат общинските съветници по места следва да вземат решения, с които да определят заплатите на кмета на Община Ботевград, както и тези на кметовете на кметствата на територията на община Ботевград.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на Кмета на общината.

Според нормативната уредба, размерът на основното месечно трудово възнаграждение на кметовете на общини не може да надхвърля основната месечна заплата на министър, която към 30 септември 2023 г. е 9132,75 лева.

В приетия закон за държавен бюджет на Република България за 2023 г. е предвидено увеличаване на средствата за възнагражденията на кмет на община и кметства.

В докладната записка, внесена в ОбС-Ботевград, се предлага размерът на основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на Общината да бъде до 53 % от максимално определения размер, съгласно чл.5 ал.16 от Постановление №67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейност, да възлиза на 4800,00 лева. Заплатите на кметовете на кметства се предлага да бъдат увеличени спрямо 2022 година, като за определянето на заплащането се взима предвид броят на населението в съответното село по постоянен адрес като критерий. Сформират се три групи кметства: I-ва група: от 2001 до 3500 души; II-ра група: от 300 до 2000 души и III-та група: от 100 до 300 души.

Предложените суми за месечните трудови възнаграждения на кметовете са:

Кмет на община Ботевград – 4800,00 лв.

Кмет на кметство с. Врачеш – 2500,00 лв.

Кмет на кметство с. Трудовец – 2500,00 лв.

Кмет на кметство с. Скравена – 2100,00 лв.

Кмет на кметство с. Новачене – 2100,00 лв.

Кмет на кметство с. Литаково – 2100,00 лв.

Кмет на кметство с. Гурково – 1500,00 лв.

Предложените възнаграждения, както и други предложения, ще бъдат гласувани на редовната сесия на Общински съвет – Ботевград на 30 ноември 2023 г. от 17 часа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *