Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

Месец: юли 2024

Договорът за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД на Орлнн Цветков - управител на...