Най-важното, което не успяхме да довършим в коалиционното правителство, е да разрешим големия проблем с т.нар. инхаус договори, по които...