Предстои годишен технически преглед на земеделската и горската техника в община Ботевград Собствениците, трябва да се да се да се...