Botevgrad.NEWS

Новини от Ботевград, Правец и Етрополе

52-ма възпитаници на „Марконис“ полагат изпит на Пиърсън

За единадесета поредна година езиков център „Марконис“ провежда международно признатите изпити на Пиърсън. Днес изпита полагат 52-ма негови възпитаници. Миналата седмица бе устният изпит, на който децата са се представили добре, съобщи управителят, д-р Николай Николов. Финалната оценка ще бъде оповестена в Англия.

„За мен е много важно, че традицията продължава, и че явявайки се на тези изпити децата се учат, как се става лидер. В „Марконис“ освен, че ги обучаваме на езици, нашето верую е, че обучаваните тук се подготвят за бъдещите лидери в България. Това са само едни начални стъпки в езиковата им подготовка“, подчерта д-р Николов. По думите  му през последните 6-7 години езиковият център е имал кандидати да положат изпита във всички нива.“Усещането да видиш един обучаван, започнал подготовката си в „Марконис“ и стигнал до ниво C2, е уникално“, посочи д-р Николов. Той използва възможността да благодари за това на целия екип, изтъквайки приноса им и цялата им всеотдайност при постигането на отличните резултати до този момент. Той даде думата на г-жа Румяна Видинова, да сподели своите впечатления, минути преди старта на изпитния ден.

От своя страна тя благодари на децата, като ги нарече „смели“, затова, че се явяват на изпита и обясни защо – „Едно от най-големите предимства на Ботевград е това, че преди 11 години д-р Николай Николов, който бе едно младо момче, успя да предвиди необходимостта от провеждането на изпитите на Кеймбридж и Пиърсън.“, посочи г-жа Видинова. Тя припомни, че „Марконис“ е отворен изпитен център на Пиърсън. „Това означава, че подобно на спортната зала „Арена Ботевград“ д-р Николов осигури изпитната зала в базата на „Марконис“ за деца, които участват в турнири. Затова тяхното чувство днес е все едно се явяват на един международен изпит, който се държи на много места“, добави г-жа Румяна Видинова.

Д-р Николов съобщи, че благодарение на изпитите на Пиърсън, през  настоящата година, обучаван в „Марконис“ е приет за студент в чужбина. „И въпреки, че е студен, той продължава обучението си в следващите нива при нас. И тази година ще се явява на най-високото ниво“, добави д-р Николов.  Той изрази надежда децата, полагащи днес изпит на Пиърсън, да са бъдещите студенти, които са подготвени в езиков център „Марконис“.

Последва отваряне на изпитните пликове за всички детски нива. Те бяха запечатани с „black out“ ефект, така че да няма възможност да се види предварително, какво има вътре като съдържание. Това е метод за предотвратяване компрометирането на изпита, подчерта д-р Николов. Той е единственият човек, който има достъп до изпитните материали, като супервайзер на изпитите. Те се съхраняват в специален сейф и от момента, в който започва да тече периодът от 24 часа, преди изпитите, до края на изпитния ден, езиковият център е  под постоянен мониторинг – дали обучаваните са на определените места, дали отстоянието между тях е достатъчно, как са подредени изпитните материали и т.н.и. Само един час, след приключване на изпитния ден, материалите отново ще бъдат запечатани и изпратени за оценка в Англия.

Днес изпитващи са д-р Николай Николов и Гергана Муховска – акредитирани изпитващи на „Марконис“. Те провеждат устните интервюта и ги записват на аудио-носител, след което материалите се изпращат в чужбина, където се оценяват. За финал се прави една средноаритметична оценка, между тази на акредитираните в „Марконис“ преподаватели и тези в Англия. „Най-често тя е подобна на нашата. Нямаме право да не оценяваме адекватно. Само една точка разлика между нашата и тяхната оценка може да доведе до отнемане на акредитацията“, посочи управителят на “Марконис“. Резултатите от днес положения изпит на Пиърсън, ще бъдат готови в края на месец август , добави д-р Николов.